تعرفه خدمات پیامک

تعرفه پیامک ها بر اساس اپراتور بسته به نوع آن ها یعنی اپراتور 1000 یا 3000 یا 021 با هم تفاوت دارد. قابل ذکر است که در اپراتور 021 هزینه پیامک های فارسی و انگلیسی برابر است اما در سایر اپراتورها قیمت ها متغییر است. همچنین برای دریافت پیامک در هیچ اپراتوری، هزینه ای دریافت نمی شود.

لیست قیمت ها به صورت زیر است:

تعرفه ارسال پیامک

قیمت های بالا مربوط به پیامک های فارسی است. چنانچه می خواهید از پیامک های غیر فارسی استفاده کنید باید هزینه ای برابر با 2.4 برابر مقادیر بالا پرداخت نمایید.

تعداد کاراکتر های پیامک های فارسی 70 و در انگلیسی 160 کاراکتر می باشد. ( در صفحات دوم به بعد پیامک این تعداد متفاوت است )

مالیات بر ارزش افزوده در قیمت های مذکور حدود 8 درصد می باشد.

اگر قصد ارسال پیامک با تیراژ بالا دارید یا اینکه شرکت شما برند مشهوری است، تعرفه ها بعد از مذاکره قابل تغییر خواهد بود.