ارسال از دکل ایرانسل

در این روش تبلیغ پیامکی شما می توانید برای افراد یک شهر ، محله یا منطقه، از طریق دکل ایرانسل همان منطقه پیامک هایتان را ارسال کنید.

مزیت این روش این است که در لحظه ارسال مطمئن هستید که به پیامک ها به دست مردم آن محل می رسد از سویی، بانک شماره هایی که برای شهر های مختلف ارائه می شود، ممکن است مشمول مهاجرت افراد و عواملی از این قبیل شده باشد بنابراین این روش بسیار مطمئن است.

پیامک هایی که از طریق دکل ارسال می شود به خطوطی فرستاده می شود که حداقل در طول مدت 24 ساعت قبل از ارسال پیام در مخل حضور داشته اند. بنابراین از بابت خاموش بودن خط ها یا سوخته شدن خطوط خیالیان کاملا راحت است.