ارسال پیامک از نقشه

برای ارسال پیامک از روی نقشه گوگل شما باید وارد پنل کاربری خود شوید و بدین صورت با نقشه ای که در اختیارتان قرار می دهیم شهر و منطقه خاص را انتخاب کنید و عملیات ارسال پیامک را شروع کنید.

در این روش با دقت عالی می توانید پیامک ها را به چند بخش متفاوت از یک شهر ارسال کنید.

 

map